Giften 2017

Dankzij uw aankopen mochten we ook in 2017 een respectabel bedrag overmaken t.b.v. bijbelverspreiding en zendingswerk.

Klik hier voor een overzicht van organisaties en projecten die we konden steunen.

Voor u geselecteerd

Blik omhoog
Blik omhoog
€14,95

Zo goed als nieuw
Zo goed als nieuw
€15,00

Bijbels kwartet - speel en leer met plezier!
Bijbels kwartet - speel en leer met plezier!
€7,95

Sleutelhanger opwekking 710 Zegen mij
Sleutelhanger opwekking 710 Zegen mij
€4,95

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van De Kandelaar in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen de Kandelaar en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, e-books, multimedia en geschenkartikelen.

Artikel 2 Identiteit ondernemer

Naam: Boekhandel de Kandelaar
Vestigingsadres: Sint Jorisstraat 10, 2981 GA  Ridderkerk

Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

KvK-nummer: 24158554
BTW-nummer: NL0088.24.988.B01

Artikel 3 Prijzen

 • Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de (internet)winkel worden gehanteerd.
 • Alle door De Kandelaar gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. 
 • De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 • Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
 • De Kandelaar behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
 • Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten

 • Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres en/of postbus.
 • Levering geschiedt via TNT Post NL.
 • Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2,95
 • Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email of telefoon.

Artikel 5 Betaling

 • Facturering door De Kandelaar vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
 • Betaling door koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door De Kandelaar aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal of anderszins.
 • In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is De Kandelaar gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen. 
 • Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen

 • Koper dient klachten over de geleverde producten binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan De Kandelaar te melden.
 • Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan De Kandelaar te retourneren. Koper is verplicht het retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal De Kandelaar, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
 • Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 14 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan De Kandelaar. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 • De Kandelaar is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen De Kandelaar en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.